Jump to content
Cover for Introduktion till intern redovisning
Isbn: 978-91-4404-201-5
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book

Introduktion till intern redovisning

Syftet med boken är som framgår av titeln att ge en enkel och kortfattad introduktion till intern redovisning. Principerna för intern redovisning beskrivs och läsarna ska i första hand lära sig förstå vad intern redovisning är och vad den kan användas till.

Boken är främst avsedd som komplement till litteratur i affärsredovisning och kalkylering i företagsekonomi på A-nivån vid universitet och högskolor men kan också användas som komplement till mer avancerad litteratur i Management Accounting på högre nivå.

Boken behandlar bl.a. följande: Utvecklingen inom ekonomistyrning och intern redovisning; Den interna redovisningens särdrag; Avdelningsredovisning och produktredovisning - Intern redovisning inom olika verksamhetsområden; Standardkostnadsanalys.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone