Jump to content

E-books / Humour


Cover for Gammal är alltid äldst
E-book

Gammal är alltid äldst

Den nittioett år gamla kemisten Willy hittar efter mer än fyrtio års forskning äntligen lösningen på ett preparat som gör äldre människor unga på nytt. Det finns emellertid ett pro ...